Ni Un Pam Menys

Manifest en defensa dels espais per a l’Educació Física i d’activitat esportiva dels centres escolars públics de Barcelona.
 

Què és Ni Un Pam Menys?

La Plataforma Niunpammenys aplega un ampli ventall d’entitats, institucions, professionals i famílies relacionades amb l’educació, l’esport formatiu i l’activitat física dels nens, nenes i joves, ocupats per la transcendència de la pràctica esportiva i l’activitat física de qualitat i amb vocació formativa dins de l’àmbit escolar de la ciutat de Barcelona, i preocupats per evitar la pèrdua d’espais físics idoniis per a la seva pràctica regular a les escoles públiques de la ciutat.
Niunpammenys abraça la inciativa engegada a diferents nivells per acostar l’espai natural i sostenible als infants en l’àmbit escolar però proclamem que aquesta no pot representar ni un sol pam menys d’espai per a la pràctica esportiva i d’educació física dels i les nostres escolars.

Vídeos

Notícies

Acord Municipal en la línia que defensa la Plataforma

12 julio 2021
A instàncies del grup municipal Junts per Catalunya, tots els grups amb representació al plenari del Consistori han acordat que el Pla de renaturalitzar els patis escolars es faci sense perdre espai i qualitat en l’entorn de la pràctica esportiva de les escoles, tal com demana, des de fa

S’obre el formulari d’adhesió

27 mayo 2021
Ja està a ple funcionament tot el procediment per poder adherir-se a la plataforma Niunpammenys.cat. Per poder-ho s’ha creat un formulari previ, a la mateixa web, que cal omplir i posteriorment enviar directament a la plataforma.L’adhesió a la plataforma representa, en essència,

La Plataforma es presenta oficialment

13 mayo 2021
La plataforma niunpammenys.cat ha donat definitivament el pas definitiu per donar-se a conèixer públicament i, d’aquesta manera, engegar el procés per recollir adhesions de recolzament al Manifest constituent que han impulsat ja diferents institucions. La posada de llarg ha estat a través de

Adhesió

La Plataforma Niunpammenys et convida que t’hi adhereixis. Sigui com a entitat o a títol personal, només la participació general i la implicació dels diferents sectors implicats dóna sentit als objectius que cerca. Si us plau, llegeix detingudament el manifest i, en cas que t’hi vulguis adherir, omple el formulari següent:

Entitats adherides a la campanya

Manifest

La pràctica de l’activitat física i esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona i a tot Catalunya presenta una identitat peculiar pel seu component educatiu, clarament motivador i generador de salut, tant física com emocional, aspectes clau del gran èxit departicipació i d’inclusió.

Des del 2020 l’Ajuntament de Barcelona està portant a terme un Pla de patis per a les escoles públiques d’infantil i primària que posa en perill la viabilitat de la pràctica de l’activitat física i esportiva d’infants i joves. Aquest pla té com a objectiu transformar els patis escolars –espai d’activitat física i esportiva en horari lectiu i no lectiu– en espais més amables, on es preveu que es podran fer altres activitats, com ara llegir, descansar o protegir-se de la calor.

És un fet que, a causa de l’escassetat d’espais per ubicar instal·lacions esportives que donin resposta a l’alta demanda dels nens i nenes de la ciutat, els patis i les pistes poliesportives de les escoles procuren satisfer aquesta demanda. En alguns districtes de la ciutat fins al 50% de l’oferta d’activitat física i esportiva, en la franja de primària, es concentra a les instal·lacions dels centres escolars públics. Aquest ús no és exclusiu de les entitats escolars, ja que també dona cabuda a molta oferta de l’activitat física i l’esport gestionat per clubs, les AFA, federacions i entitats diverses.

Tot valorant positivament la iniciativa de l’Ajuntament de millorar els patis escolars i totalment d’acord en la seva rellevància demanem que fer-los més estimulants pel joc no sigui a costa de la pèrdua de les escasses instal·lacions disponibles al servei dels escolars de Barcelona. Això permetrà que els nens i les nenes que així ho desitgin puguin continuar practicant activitat física i esport i, fins i tot, permetre incrementar-hi la participació de molts més escolars, infants i joves del barri en risc d’exclusió social.

Veiem amb preocupació la manca de visió vers els interessos dels nens i les nenes de les escoles afectades i del barri en general i demanem que s’analitzi, des d’una perspectiva conjunta, la realitat de les infraestructures esportives de la ciutat i no la visió individual de cada centre escolar.

El pati d’una escola, si permet pràctica esportiva, més enllà d’afavorir la interrelació dels alumnes en les hores d’esbarjo, és altament útil per a l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit de l’Educació Física i esportiva. Afortunadament, ja fa uns quants anys s’ha estat fent una gran tasca institucional i professional per posar l’àrea d’Educació Física al lloc que li pertoca dins el currículum escolar. Seria lamentable retrocedir en aquest aspecte i disminuir l’oferta d’activitats per una limitació d’espais. De ben segur
que es poden trobar alternatives interessants.

Creiem imprescindible emprendre una tasca de recuperació de l’activitat física perduda a causa de la pandèmia, així com també combatre el sedentarisme creixent i la més que possible caiguda de les altes quotes de participació esportiva escolar assolides durant les darreres dècades a Barcelona.

A més, tal com afirma el mateix Institut Barcelona Esports (IBE): “L’esport és un magníficvehicle per a l’enriquiment personal i la transmissió de valors: ajuda a la cohesiósocial i a la lluita contra l’exclusió; ensenya el sentit de l’esforç personal i l’esperit de superació per assolir reptes; saber guanyar i acceptar les derrotes, la companyonia o cedir protagonisme en favor del grup. Per tot això, l’activitat esportiva esdevé imprescindible en la formació de l’individu des de ben aviat, i l’ensenyament de l’esport i dels seus valors han d’estar estretament vinculats als plans de formació del col·lectiu d’infants i adolescents de qualsevol comunitat”. El propi Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’IBE, està fent un gran esforç per impulsar i promocionar programes d’activitat física i esport tant en horari lectiu com no lectiu que podrien veure’s directament afectats.

És per tot això que, des d’aquesta plataforma, proposem que el pla contempli
alternatives constructives que no impliquin una reducció dels ja de per si limitats, i en molts cassos degradats, espais esportius dels centres escolars.
Per garantir la idoneïtat d’aquesta alternativa actualment es treballa en la redacció d’un informe, a càrrec de la comunitat acadèmica i científica  representativa dels àmbits afectats, sobre els perjudicis que provocarà a curt, mig i llarg termini, en els escolars de Barcelona, la pèrdua d’espais esportius provocada pel projecte municipal.

L’activitat física i esportiva dels nens, nenes i joves de Barcelona no pot perdre ni un pam.